Find det Positive i Negative Smerter

Find det Positive i Negative Smerter.
De fleste af os opfatter smerter negativt.
Smerter gør ondt, de er ubehagelige og de medfører ubehag og besvær.
Vi oplever og tænker altså negativt om smerter, netop fordi de er ubehagelige.
Kan der overhovedet være noget positivt ved smerter?

Find det Positive i Negative Smerter

Smerter viser os, hvor kroppen er syg eller i ubalance.

Vores smerter viser os, hvor vores krop er i stykker, er svækket, ikke virker og så videre.
Smerter gør os vidende om, at der er noget omkring vores krop, der er i ubalance.
Smerter viser os altså, at vi har sygdom eller funktionsnedsættelse i kroppen.
Det bliver tydeligt for os, når vi har smerter og på den måde opdager vi, at der er noget, vi skal tage os af.
Således er smerter altså en god ting.

Find det Positive i Negative Smerter

Smerter viser os, at kroppen er i heling.

Når vi for eksempel kommer til skade fysisk, gør smerter os opmærksomme på skaden.
Således medfører smerterne altså, at vi opdager, at vi skades.
Samtidig viser smerter os, at vi er i bedring.
Smerter opstår nemlig ofte efter en fysisk skade eller for eksempel et mindre eller større kirurgisk indgreb.
Samtidig kommer smerterne altid efter et indgreb eller en skade og derfor viser smerter os, at vi er i bedring.
Smerter kan altså også være et tegn på, at vores krop er i en helingsfase.

Negative tanker intensiverer vores smerter.

Når vi tænker negativt, bliver energien i vores bevidsthed negativ.
Negativ energi i bevidstheden medfører ubehagelige mentale tilstande.
Surhed, nervøsitet, irritation, bekymring, angst er eksempler på ubehagelige mentale tilstande.
Det er altså det negative der fylder, når vi tænker negativt og vores humør bliver derfor negativt.
Når vi tænker negativt om vores smerter, sker der derfor det samme.
Negative tanker om vores smerter, øger den negative energi i bevidstheden og derfor føles smerterne mere intensive.

Find det Positive i Negative Smerter

Negative tanker medfører mere negativitet.

Negative tanker om smerter medfører altså både intensiveret smertefølelse og dårligt eller angstfyldt humør.
Vi påfører altså os selv ekstrabyrder, når vi tænker negativt om vores smerter.
Smerterne har vi, som ovenfor nævnt, af en grund og derfor er de i udgangspunktet en god ting.
I stedet for at holde fast i det positive, vælger vi aktivt at tænke negativt om smerterne, fordi de gør ondt.
Negative tanker øger vores evne til at tænke negativt, så på den måde kommer vi til at tænke endnu flere negative tanker.

Positive tanker om smerter formindsker smertefølelsen.

Når vi tænker positivt om vores smerter.
Fylder de mindre i vores bevidsthed.
Når de fylder mindre i bevidstheden, formindskes smerterne.
Vi kan nemlig kun være bevidste om det, der er i vores bevidsthed og sådan er det også med smerter.
Jeg kan sige, at smerterne kommer til at fylde det, de skal, når vi tænker positivt om dem.

Find det Positive i Negative Smerter

Negative tanker fylder hele bevidstheden.

Når vores bevidsthed er fyldt med negative tanker, er der kun plads til det negative.
Med andre ord overlader negative tanker om smerter ikke plads til det positive.
Vi bliver derfor ikke automatisk glade eller opdager positive forandringer i vores situation.
I stedet bliver vi bedre til at være negative og identificere negative forandringer i vores situation.
Vi skal dog også have plads til at opdage positiv udvikling og det kan vi få via positive tanker.

Smerterstillende medicin kan hjælpe os til positivitet.

Alle former for smertestillende medicin, kan være en stor hjælp for os, når vi er i smerter.
De smertestillende piller afhjælper den fysiske smerte.
Samtidig gør de smertestillende piller det meget nemmere for os at være positive.
Det er en meget stor opgave, at være positiv om en meget smertefuld situation og der kan vi opnå stor hjælp ved at spise smertestillende piller.
Vi kan starte med at tænke positivt om pillerne og på den måde anvende dem til at vende vores negative tanker til positive tanker.
Jeg har samtidig erfaret, at alle former for smertestillende virker mere lindrende, på mine smerter, når jeg tænker positivt.
Der er altså flere fordele ved positive tanker om vores smerter.

Vi skal finde det positive i det negative.

Selv om smerter følges ubehagelige, skal vi altså tænke positivt om dem.
Vi har slet ikke lyst til at tænke positivt om vores smerter og derfor skal vi bruge de negative smerter positivt.
Hver gang vi tænker negativt om vores smerter, skal vi vende de negative tanker positivt.
Vi kan starte med at vi tænker, at vi elsker at tænke negativt om vores smerter.
Således tænker vi allerede positivt og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.

Find det Positive i Negative Smerter

Vi skal tænke positivt om vores smerter.

Når vi skal tænke positivt om vores smerter, skal vi som skrevet tage udgangspunkt i de negative tanker.
Vi kan huske på, at vi udelukkende opfatter smerter som negative, fordi de gør ondt.
Desuden kan en smerte der er tålelig for en person være utålelig for en anden person og omvendt.
Der er altså stor forskel på, hvordan vi håndterer smerter, afhængig af, hvordan vi opfatter dem.
Positive tanker om smerter gør os i stand til at håndtere en smertefuld situation positivt.
Smerterne bliver på den facon et livsvilkår.
Vi kan leve et godt liv med smerter og glæde, når tankerne er positive.

Find det Positive i Negative Smerter

Negative og Positive Vilkår
Lær at meditere med postive tanker og blive mere positiv med meditation.

Jeg kan godt være meget syg og glad samtidig.
Jeg har samlet diverse blogindlæg om sygdom på en side.
Find det positive i de negative tanker om lægen.
Oplev en negativ eller positiv sygemelding.
Tænker jeg positivt eller negativt om mine vilkår i livet.

TAK FOR DIG.

❤️

Find det Positive i Negative Smerter
Find det Positive i Negative Smerter
Køb min bog om at finde det positive i det negative hos Saxo.
Find det Positive i Negative Smerter

Find det Positive i Negative Smerter