Find det Positive i Negative Diagnoser

Find det positive i negative diagnoser.
Kan det lade sig gøre at tænke positivt om negative diagnoser?
Jeg tænker positivt om mine diagnoser.
De betyder nemlig, at jeg får hjælp.
Jeg har henvendt mig til lægen for at få hjælp med en lidelse og det har jeg fået.
Det er nemlig derfor, at jeg overhovedet har en diagnose.
Jeg kan altså være taknemmelig for at kunne få en diagnose og hjælp, når jeg er syg.

Find det positive i negative diagnoser

Find det positive i negative diagnoser

Vi skal have en diagnose for at få hjæp i systemet.

Vi kan udelukkende sendes videre i systemet, når vi har en diagnose.
Diagnoser er altså adgangsgivende til hjælp.
Vi kan ikke få hospitalshjælp uden en diagnose.
Diagnoser bruges også både hos kommunen, forsikringen og andre steder, hvor vi får hjælp.
Derfor er diagnoser en god ting.

Lægen skal bruge diagnosen til at hjælpe os.

Den eller de læger vi konsulterer, skal bruge diagnosen til at fastsætte vores behandling.
Vores behandling bliver nemlig målrettet til lige præcis vores diagnose.
Med andre ord sørger diagnosen for, at vi får den optimale behandling.
Det er også derfor, at vores diagnose kan ændre sig i løbet af vores sygeperiode.
Lægen tilretter nemlig hele tiden både diagnose og behandling for at hjælpe os optimalt.

Find det positive i negative diagnoser

Diagnoser kan ændre sig.

Ligesom vores tilstand kan ændre sig, kan vores diagnose eller diagnoser også ændre sig.
Ligegyldig hvor endegyldige og fatale diagnoser kan forekomme, kan de ændre sig med vores tilstand.
Når vores tilstand ændrer sig, bliver diagnosen ofte revideret, så vores behandling kan blive tilpasset.
Diagnoser hjælper os altså indirekte til at have det så godt som muligt, mens vi er syge.
Selv har jeg fået revideret min diagnose seks gange.
Hver gang medførte revisionen, at hjælpen blev tilpasset.
Ændringen var altså til min fordel, selvom selve diagnosen bestemt ikke var lige den, jeg ønskede mig.

Jeg ser på diagnoser som lægens arbejdsredskab.

Efter 4 år som patient i det offentlige sygehusvæsen er jeg nået frem til, at diagnoser hjælper lægen i sit arbejde.
På den måde hjælper diagnoser også mig til at få den rette behandling.
En diagnose er altså lægens redskab og har i princippet ikke noget med mig at gøre.
Jeg skal ikke bruge den til noget, når jeg ser sådan på det.
Lægen bliver udelukkende forstyrret i sit job, hvis jeg begynder at blande mig.
Mit job er i stedet at gøre lægen opmærksom på min tilstand, så godt jeg kan.
Jeg behøver heller ikke selv at overveje mulige diagnoser for hverken andre eller mig selv.
Det er nemlig lægens job.

Find det positive i negative diagnoser

En negativ diagnose ændrer ikke på vores tilstand.

Når vi henvender os i behandling, er vi syge.
Vi er i en tilstand som vi sandsynligvis allerede er frustrede over og ikke opfatter som rar.
Vi har typisk smerter og/eller andre kropslige eller mentale udfordringer.
Det at få en diagnose ændrer ikke på vores tilstand eller udfordringer.
Tilstand eller udfordringer vil nemlig være de samme ligegyldigt, hvilken diagnose vi får.
Diagnosen kan dog medføre, at vi får en hjælp, der afhjælper vores situation, tilstand eller smerter.
Derfor kan vi altså roligt tænke positivt om vores diagnose også selv om den forekommer negativ.

Når vi tænker negativt om vores diagnose, får vi det dårligt.

Negative tanker om vores diagnose kan medføre bekymringer, dårligt humør, tristhed, angst og måske endda depression.
Massive, negative tanker vil altid medføre, at vi får det dårligt ligegyldigt, hvad de omhandler.
Sådan vil det altså også være, når vi tænker negativt om vores diagnose.
Eftersom vi sandsynligvis har det dårligt nok i forvejen, er det altså ikke en god ide.
Det er derfor, det er så essentielt for vores velbefindende, at vi tænker positivt om vores diagnose.
Vi skal altid huske på, at det er diagnosen, der medfører, at vi kan få hjælp i det offentlige system.

Find det positive i negative diagnoser

Min diagnose er ikke min sygdom.

Sygdommen har jeg allerede i kroppen, inden jeg får diagnosen.
Diagnosen er et nummer og et navn.
Jeg kan også sige, at min sygdom er ikke min diagnose.
Det er ikke sådan, at min sygdom ændrer sig drastisk, når jeg får diagnosen.
En diagnose jeg opfatter som negativ kan være positiv for en anden og omvendt.
Jeg kan altså selv vælge om jeg vil opfatte min diagnose negativt eller positivt.
Derfor kan jeg roligt tænke positivt om diagnosen, således at jeg kan bevare en optimistisk tilgang til livet.

Find det positive i negative diagnoser

Vi skal tænke positivt om vores diagnose.

Når vi skal tænke positivt om vores negative diagnose, skal alle tanker omkring vores diagnose udskiftes til positive.
I stedet for at tænke, at det er en dårlig eller måske forkert diagnose, kan vi tænke, at det er godt, at vi får en diagnose.
Det kan være en stor udfordring at tænke positivt om en negativ diagnose.
Hvis vi oplever det, kan vi tænke, at vi elsker at tænke negativt om vores diagnose.
På den måde tænker vi allerede positivt og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.

Vi skal leve livet med vores diagnose.

Vores diagnose kommer til at fylde for meget, når vi tænker negativt om den.
Negative tanker fylder hele vores bevidsthed og det er derfor, at det er sådan.
Vi gå glip af det gode i vores liv, når vi tænker negativt om vores diagnose.
Selv om vi er syge, kan vi stadig have et godt liv samtidig med sygdom.
Vi kan også være glade, selv om vi er syge.
Det er derfor, at vi skal fokusere positivt på vores negative diagnose.
Således fokuserer vi nemlig på det positive i det negative.

TAK FOR DIG.

Find det positive i negative diagnoser

Find det positive i negative diagnoser

Negative og Positive Vilkår
Lær at meditere med postive tanker og blive mere positiv med meditation.

Jeg kan godt være meget syg og glad samtidig.
Jeg anvender et dårligt lægebesøg på en positiv måde.
Frygt og bekymringer er negative tilstande.
Tænker jeg positivt eller negativt om mine vilkår i livet.

❤️

Læs min blog.

Find det positive i negative diagnoser
Køb min bog om at finde det positive i det negative hos Saxo.
Find det Positive i Negative Diagnoser
Find det positive i negative diagnoser