Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen

Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen.
Vi har ofte en tendens til at fokusere negativt på vores sundhedsvæsen.
Negative historier om hospitaler, ventertider, behandlingsmuligheder, behandlingsgarantier og nærmest alt ved sundhedsvæsnet forekommer at være alle vegne.
Det negative er åbenbart nemt at identificere, men hvad med det positive?
Vi ved jo godt, at der også er noget positivt.
Husker vi også at fokusere på det positive ved det offentlige sundhedsvæsen.

Find det Positive i det Negative Sundhedsvæsen

Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen.

Vi skal være taknemmelige over, at vi har et offentligt sundhedsvæsen.

Det er bestemt ikke en selvfølge at have et offentligt sundhedsvæsen.
Derfor kan vi roligt være takenemmelige for, at vi frit kan modtage behandling.
Sundhedsvæsenet er udformet således, at alle skal have mulighed for at konsultere det.
Vores sundhedsvæsen er altså ikke udformet til enkeltpersoner og derfor skal vi nogle gange tilpasse os.
Nogle gange kommer det også til at tage længere tid med en udredning, fordi der netop skal være plads til alle.
Vi kan altså samtidig være taknemmelige over, at der er plads til alle i det offentlige sundhedsvæsen.

Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen.

Vi kan både fokusere negativt og positivt på det offentlige sundhedsvæsen.

Det er så nemt at udpege det negative om det offentlige sundhedsvæsen.
Negative tanker har førsteprioritet til den menneskelige bevidsthed og det er derfor, at det er sådan.
Selv om det er sådan, betyder det dog stadig at der altid er både noget negativt og noget positivt ved alting.
Vi skal bare bruge det negative til at identificere det positive.
Med andre ord skal vi tænke negativt før vi kan tænke positivt.
Det er derfor, at vi kan vide, at hver gang vi kan udpege noget negativt om sundhedsvæsenet, kan vi også udpege noget positivt.

Alle i sundhedssystemet gør deres bedste.

Vores gang i sundhedsvæsnet er betinget af regler, der skal overholdes.
Alle der arbejder i sundhedsvæsnet arbejder også ud fra regler, jobbeskrivelser og alt muligt andet, der skal overholdes.
Selv om der er mange regler og betingelser lykkes det alligevel at få det hele til at fungere.
Systemet virker altså også fordi der er ansat en masse mennesker, der gør deres bedste.
Der findes mange læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, administrative medarbejdere og så videre, der hver dag prøver at hjælpe os.
I udgangspunktet er der ikke nogle i sundhedsvæsnet, der arbejder der for at genere os eller gøre vores liv dårligt.
Derfor kan vi være taknemmelige for alle disse mennesker og deres insats, når vi konsulterer sundhedsvæsnet.

Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen.

Jeg har både været ansat i og konsulteret sundhedsvæsenet.

Både som ansat og som patient, er der et fælles træk, der både gælder for ansatte og patienter.
Sundhedsvæsnet virker udelukkende optimalt, når jeg selv er positivt indstillet.
Når jeg som ansat er negativ på sundhedssystemet, kommer det til at være en sur pligt at gå på arbejde.
Dette gælder i øvrigt generelt for alle typer af ansættelser.
Når jeg som patient er negativt indstillet overfor sundhedssystemet, når jeg konsulterer det, bliver det til en kamp.
Hvis jeg der imod er positivt indstillet, bliver det en god oplevelse både som ansat og patient, så enkelt er det.

Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen.

Sundhedssystemet er fleksibelt.

Vores offentlige sundhedssystem er fleksibelt på den måde, at vi har mange valgmuligheder.
Vi kan selv vælge læge, behandling, hospital og alt muligt andet.
Når vi er utilfredse med noget, har vi som oftest en mulighed for at vælge noget andet.
Der er altså en stor fleksibilitet og endda uden at vi skal have penge op af lommen.

Vi har frihed til at vælge andre sundhedsløsninger.

Når det kommer til at benytte det offentlige sundhedsvæsen, er der ingen tvang.
Vi kan frit vælge alternative behandlinger eller private læger, hospitaler og alt muligt andet.
Det står den enkelte helt frit for.
Vi har altså alle sammen mulighed for at vælge lige præcis den sundhedsløsning, vi synes passer til os.
Det er også muligt for os at kombinere diverse løsninger, da det ene bestemt ikke udelukker det andet.
Vi kan altså være taknemmelige over, at vi har friheden til helt selv at vælge og sammensætte vores egen sundhedsløsning.

Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen.

Vi vælger selv, om vi vil opfatte sundhedsvæsnet negativt eller positivt.

Når vi opfatter sundhedssystemet negativt, er det os, der opfatter sundhedsvæsnet som negativt.
Det er ikke nødvendigvis andre og det er ikke nødvendigvis negativt selv om vi måske synes det.
Det vi opfatter negativt, kan nogle andre nemlig opfatte positivt og omvendt.
Når vi ser sådan på det, kan vi lige så godt opfatte sundhedsvæsnet positivt.
Når vi fokuserer positivt på sundhedssystemet, bliver det nemlig mere positivt for os at være i det.

Vi skal tænke positivt om vores tilknytning til sundhedsvæsnet.

Hvis vi ønsker en god oplevelse i sundhedsvæsnet eller -systemet, skal vi altså fokusere positivt.
Når vores tanker om sundhedssystemet er positive er vores fokus det også.
Oplevelsen i sundhedsvæsnet bliver positiv med positive tanker uanset udfaldet.
Vi behøver ikke lade vores oplevelse af sundhedsvæsnet afhænge af udfaldet af vores behandling.
Mange mennesker oplever nedsat funktionalitet eller anden fysisk forringelse samtidig med, at de konsulterer sundhedsvæsnet.
Vi skal altså tænke positivt om sundhedsvæsnet uafhængigt af vores mentale eller fysiske tilstand.

Find det negative i det positive.

Vi skal bruge vores negative fokus til at fokusere positivt.
Det er nemlig vores negative tanker om sundhedssystemet, der viser os, hvor vi skal sætte ind med positive tanker.
Derfor kan vi starte med at glæde os over vores negative fokus og tanker.
Vi kan også tænker, at vi er gode til at tænke negativt om sundhedsvæsnet, -systemet.
Når vi gør det, tænker vi allerede positivt og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.
Tak for dig.

Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen.

Negative og Positive Vilkår
Lær at meditere med postive tanker og blive mere positiv med meditation.

Mine blogindlæg omhandlende en situation med sygdom, er samlet et sted.
Jeg finder det positive i negative lægebesøg og får noget positivt med hjem alligevel.
Frygt og bekymringer er negative tilstande.
Når jeg har smerter, finder jeg det positive i mine negative smerter.

Læs min blog.

TAK FOR DIG.

❤️

Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen.

Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen
Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen.
Positivt fokus på det negative sundhedsvæsen.
Køb min bog om at finde det positive i det negative hos Saxo.