Fokuser Positivt på Negativ Kronisk sygdom

Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom.
Lyt til indlægget, tidsforbrug: 7:18. ❤️


Find det positive i negativ og kronisk sygdom.
Vi er alle sammen gode til at opfatte kroniske sygdomme negativt.
Det er helt naturligt, vi har det sådan, eftersom vi ikke ligefrem går rundt og ønsker os kronisk sygdom.
Med andre ord ved vi ikke, hvordan vi skal være syge, hvis vi bliver syge med kronisk sygdom.
Heldigvis vil jeg sige, men når vi bliver syge med kronisk sygdom, er det en god ting for os, at tage ejerskab på vores situation.

Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom

Det er min Kroniske sygdom

Selvfølgelig er der også andre, der er diagnosticeret med samme sygdom, men i dette tilfælde er det altså mig.
Selv om sygdommen er kendt for at arte sig på en facon, er der forskel på alle os, der er diagnosticeret med sygdommen.
Der er altså ingen garanti for, at samme kroniske sygdom arter sig på samme måde for alle, der har den.
Vi er nemlig alle sammen individuelle væsner med forskellige kroppe, vaner, tanker, livsstile og så videre.
Selvfølgelig er der ligheder, men der er også være forskelle.

Manglende ejerskab får den kroniske sygdom til at styre vores situation.

Når ikke vi tager ejerskab på vores kroniske sygdom, kommer den til at fylde meget for os.
Det manglende ejerskab medfører, at vi lever efter, hvordan vi tror vores sygdom vil arte sig.
På den måde kommer vi til at holde fast i negative, fremtidige forventninger om vores sygdom.
Samtidig kommer vi til at opleve vores situation med kronisk sygdom som negativ.
Vores fokus bliver altså negativt og på den facon, bliver det sygdommen og dens negative følger, vi kommer til at have fokus på.
Vores kroniske sygdom kommer til at fylde unødig meget for os uden ejerskab.

Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom

Tag ejerskab på en kronisk sygdom.

Når vi skal tage ejerskab på en kronisk sygdom, skal vi tænke positivt om den.
Positive tanker om sygdomme og alt muligt andet også medfører nemlig automatisk ejerskab.
Når vi tager ejerskab, gør vi den kroniske sygdom til vores.
Desuden medfører vores positive tanker, at vores fokus på vores kroniske sygdom og situation bliver positivt.
I stedet for at leve efter sygdommen, kommer vi til at leve vores liv med sygdommen.
Vores kroniske sygdom kommer til at fylde, det den skal, med ejerskab.

Ejerskab på vores sygdom lindrer vores situation.

Vi kan udelukkende tage ejerskab på vores kroniske sygdom, når vi tænker positivt om den.
Positive tanker om vores sygdom, vil medføre et energiskifte fra negativ til positiv i vores bevidsthed.
Når vi på den måde vender energien i bevidsteheden fra negativ til positiv, vil vi opleve det som en lindring af vores situation.
Ændringen i vores tankemønster ændrer ikke nødvendigvis på vores sygdom og situation, men det ændrer på, hvordan vi opfatter både sygdom og situation.
livet med kronisk sygdom føles nemlig lettere, når tankerne og altså energien er positiv.

Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom

Positive tanker om vores kroniske sygdom medfører en positiv situation.

Vi kan ofte, når vi er kronisk syge, opfatte vores sygdom og situation som negativ.
Den negative opfattelse giver god mening for os, efter kronisk sygdom ofte medfører både forpligtelser og begrænsninger, som vi ikke selv har valgt.
Vi har heller ikke lyst til at have disse forpligtelser og begrænsninger.
Negativt fokus medfører negative tilstande som irritation, surhed, vrede, depression, angst, snævertsynethed, mistænksomhed og så videre.
Positivt fokus medfører positive tilstande som glæde, imødekommenhed, åbenhed, rummelighed, velvære, harmoni og så videre.
Positive contra negative tanker kan altså medføre et godt, harmonisk liv med glæde selv, når vi befinder os i en negativ situation med kronisk sygdom.

Jeg er diagnosticeret med negativ, kronisk sygdom

Min sygdom hæmmer mig bevægemæssigt og derfor forpligter mig til at have kontakt med hospitalet for at modtage hjælp, så jeg kan bevæge mig frit.
I stedet for at tænke negativt om min sygdom, tænker jeg positivt og det sammen gør jeg om mine aftaler på hospitalet.
Hvis jeg ikke tænker positivt, bliver mit liv nemlig surt og jeg kommer til at føle mig meget begrænset, men i stedet finder jeg altså det positive i det negative.
Mine positive tanker gør, at jeg er glad og har et godt liv.
Jeg lader ikke sygdommen bestemme i mit liv, men jeg lever mit liv, som jeg vil, med sygdommen.

Find det positive i det negative.

Når jeg for eksempel har gangbesvær og smerter, glæder jeg mig over, at jeg kan gå.
Hvis det har været umuligt for mig at gå, har jeg glædet mig over, at jeg kan få hjælp.
Når jeg bruger tid på hospitalsbesøg, glæder jeg mig over, at hospitalet er fyldt med hjælpsomme mennesker.
Jeg finder altså hele tiden det positive i det negative.
Med hensyn til selve min kroniske gigtsygdom, tænker jeg på, at det altid kan blive værre og at jeg er i live.
Når jeg er udfordret i at tænke positivt, tænker jeg, at jeg er god til at tænke negativt.
På den måde tænker jeg allerede positivt og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.

Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom

Vi har bestemt ikke lyst til at tænke positivt om det negative.

Når vi opfatter vores kroniske sygdom og situation negativt, vil vi ikke pludselig tænke positivt om den.
Vi kan nemlige slet ikke se det positive, når vi tænker negativt.
Der er altid både noget negativt og noget positivt ved alt og altså også kronisk sygdom og negative situationer.
Det er derfor, at vi selv kan vælge, om vi vil fokusere på det negative eller det positive.
Når vi ikke har lyst elller slet ikke vil tænke positivt om negativ, kroniske sygdom og situationer, kan vi tænker, at vi er gode til at tænke negativt.
Når vi tænker, at vi er gode til at tænke negativt, snyder vi nemlig vores tanker til at tænke positivt alligevel.
Snyd eller ikke snyd spiller ingen rolle, så længe tankerne er positive og vi derfor er glade.

Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom

Det er sjovere at være glad end irriteret og deprimeret.

Når vi allerede er udfordrede med kronisk sygdom og eventuelt en negativ situation, pålægger vi os selv ekstrabyrder, når vi tænker negativt.
De negative tanker føles nemlig som en ekstra byrde oven i vores sygdomsmæssige udfordringer.
Vi gør altså livet sværere for os selv, når vi tænker negativt.
Livet kan være svært nok i forvenen, især når vi er ramt af kronisk sygdom og en deraf følgende udfordrende situation.
Vi har altså meget at vinde ved at finde det positive i det negative, så det er bare om at komme igang.
Vi er alle sammen så gode både til at tænke negativt og positivt og derfor skal vi bare vælge de positive tanker.

Tak for dig.

Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom

Negative og Positive Vilkår
Lær at meditere med postive tanker og blive mere positiv med meditation.

Læs om, hvordan jeg er syg syg og glad samtidig.
Jeg tænker positivt om sundhedsvæsnet.
Frygt og bekymringer er negative sindstilstande.
Jeg fokuserer positivt på dårlig og manglende søvn og sover.

Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom

Læs min blog der fokuserer på sygdom.

TAK FOR DIG.

❤️

Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom
Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom
Køb min bog om at finde det positive i det negative hos Saxo.
Fokuser Positivt på Negativ, Kronisk sygdom