Find det Positive i Negative Lægemidler

Find det Positive i Negative Lægemidler.

Lyt til indlægget, tidsforbrug: 5:40. ❤️

Tager du piller?
Næsten alle har spist både håndkøbsmedicin og receptpligtig medicin i form af for eksempel smertestillende og penicillin.
Når vi taler receptpligtig medicin findes der dog talrige medicintyper.
Lige som der findes talrige medicintyper findes der også virkninger og bivirkninger.
Når medicinen er receptpligtig følger der ofte bivirkninger med.
Jo flere bivirkninger des mere negativt opfatter vi ofte den pågældende medicin.

Find det Positive i Negative Lægemidler

Find det Positive i Negative Lægemidler

Der kan være bivirkninger og virkninger ved alle medicintyper.

På samme måde som der er noget dårligt og noget godt ved alt, findes der altså også bivirkninger og virkninger ved alle medicintyper.
Hverken bivirkninger eller virkning af medicin garanteres, når vi indtager en specifik medicin.
Udfaldet kan nemlig falde forskelligt ud fra patient til patient.
Det der virker for en patient virker ikke for en anden og omvendt og det samme med bivirkninger.
Der er altså ikke en garanti for, at omtalte bivirkninger og virkning kommer til at ske for os, når vi indtager lægemidler.
Det kan endda være sådan, at oplevet virkning og bivirkning ved et lægemiddel, bliver helt anderledes, når vi prøver lægemidlet på et andet tidspunkt.
Der er altså intet fast mønster i hverken bivirkninger eller virkning, når vi indtager lægemidler.

Vi opfatter bivirkninger negativt.

Med god grund opfatter vi oftest bivirkninger negativt, fordi de som regel er uønskede, utilsigtede, uheldige og nogle gange lige frem skadelige.
Vi tænker altså næsten udelukkende negativt, om de bivirkninger der opstår, når vi indtager medicin.
Negative tanker, uanfægtet om de er velbegrundede eller ej, medfører altid, at vi opnår vi en mental negativ tilstand, når vi tænker negativt om bivirkninger.
Negative tilstande resulterer i surhed, irritation, angst, vrede, snævertsynethed, depression, mistænksomhed og andre lignende, negative tilstande.
Positive tanker medfører positive tilstande som glæde, harmoni, imødekommenhed, velvære, åbenhed, rummelighed og så videre.
Jeg kan sige, at når bivirkningerne er negative og altså ubehagelige for os, kommer de til at føles værre, når vi fokuserer negativt på dem.

Vi holder udelukkende fokus på negative bivirkninger, når vi tænker negativt.

Når vi oplever negative bivirkninger og samtidig fokuserer negativt på dem, kan vi ikke også fokusere positivt.
Vi glædes ikke over de positive virkninger, når vi tænker negativt.
Den menneskelige bevidsthed er sådan indrettet, at negative tanker har førsteprioritet til at være der.
Der er ikke plads til positive tanker i bevidstheden, når negative tanker fylder det hele.
Vi kommer heller ikke automatisk til at tænke positivt, når vi tænker negativt.
Derfor vil negative tanker om bivirkninger medføre flere negative tanker og følgende negativ, mental tilstand.
Tænker vi derimod positivt om vores negative bivirkninger, bliver vores mentale tilstand positiv og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.
Vi lever altså lettere med negative bivirkninger, når vi tænker positivt om dem.

Find det Positive i Negative Lægemidler

Lægemidler ordineres på basis af deres positive virkning.

Vi får altså udelukkende ordineret diverse lægemidler på grund af, at de gavner os i vores situation med sygdom af en eller anden art.
Derfor kan vi også vide, at der altid vil være noget positivt ved et lægemiddel uafhængig af vores negative bivirkninger.
Når de negative bivirkninger er en stor udfordring, kan vi ofte skifte til en anden medicintype, men nogle gange er det ikke muligt.
Nogle gange må vi holde fast i et bestemt lægemiddel, på trods af bivirkninger, fordi det virker.
Når vi indtager lægemidler med store gener eller bivirkninger og god virkning, skal vi fokusere på virkningen.
Vi skal samtidig fokusere positivt på bivirkningerne.
Når vi fokuserer positivt både på bivirkninger og virkning, kan vi være glade i en udfordrende situation.

Vi har ikke lyst til at tænke positivt om negative bivirkninger.

Når vi mennesker tænker negativt og måske endda meget negativt om noget, har vi ikke lyst til at tænke positivt i stedet for.
Det kan forekomme umuligt at vende de negative tanker til positive tanker, når vi tænker negativt.
VI har nemlig absolut ikke lyst til at tænke positivt om negative lægemidler.
Desuden har vi heller ikke lyst til at tænke positivt om vores negative bivirkninger.
I stedet for at fokusere på selve lægemidlerne og bivirkningerne, kan vi starte med at tænke, at vi er gode til at tænke negativt.
Hver gang vi tænker negativt om vores negative lægemidler eller bivirkninger, skal vi altså tænker, at vi er gode til at tænke negativt.
På den måde tænker vi nemlig alligevel negativt og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.

Find det Positive i Negative Lægemidler

Find det positive i det negative.

I udgangspunktet er der altid en positiv intention til grund for, at vi får ordineret diverse lægemidler.
Alle lægemidler er nemlig et forsøg på at hjælpe os i en eller anden negativ situation.
Hvis ikke vi får noget positivt ud af et lægemiddel, skal vi selvklart ikke indtage det.
Får vi et positivt udbytte, kan det det altid betale sig også at tænke positivt om både lægemidlet, virkning og bivirkning.
Når vi både får positivt udbytte og tænker positivt, får vi nemlig det bedste samlede udbytte.
Jeg kan sige, at vi får det optimale ud af et lægemiddel, når vi tænker positivt om det.
I det hele tiden skal vi udskifte alle vores negative tanker med positive tanker.
God fornøjelse og tak for dig.

Find det Positive i Negative Lægemidler

Negative og Positive Vilkår
Lær at meditere med postive tanker og blive mere positiv med meditation.

Det tjener os positivt at fokusere positivt på negative og kroniske sygdomme.
Bedre søvn med positive tanker.
Vend en negativ sygemelding til en positiv sygemelding.
Find det positive i en negativ forkølelse.

Læs min blog.

TAK FOR DIG.

❤️

Find det Positive i Negative Lægemidler
Find det Positive i Negative Lægemidler
Køb min bog om at finde det positive i det negative hos Saxo.
Find det Positive i Negative Lægemidler