Fra Negativ til Positiv Søvn

Fra Negativ til Positiv Søvn.
Hvordan sover du om natten?
Sover du godt eller sover du dårligt?
Kan du sove hele natten igennem eller vågner du og har svært ved at falde i søvn igen?
Er det svært for dig at falde i søvn?

Når vi tænker negativt, kan vi ikke falde i søvn.

Negative tanker forhindrer os i at falde i søvn.
Det kan for eksempel være bekymringer, frygt eller andre negative tanker, der holder os vågne.
Vi tror det er, det vi tænker på, der generer vores søvnmønster.
Det er det ikke, men det er de negative tanker.
De negative tanker medfører negativ energi i vores bevidsthed.
Når vi har negativ energi i bevidstheden, kan vi ikke sove.
Hvis vi tænker positivt om det samme emne, ændrer vi energien.

Negativ eller Positiv Søvn

Negative tanker om søvnen bliver en vane.

Når vi nogle gange har oplevet søvnløshed, kan det gå hen at blive en vane.
Tanken om eller frygten for en eventuel søvnløshed, kan nemlig afholde os fra at kunne sove.
Alle bekymringer eller tanker om eventuelle negative udfald, er nemlig også negative tanker.
Bekymringerne kan opstå efter en enkelt nat med søvnløshed og på den måde, kan vi komme til at tillægge os en ny ufordelagtig vane.
Den negative vane kan frit vokse sig til en negativ søvnløs spiral for hver gang vi oplever søvnløshed påny.
Vi kan starte med at tænke positivt om vores søvnløshed og på denne måde er vi allerede i gang med at bryde vores negative vane.

Smerter kan gøre os søvnløse.

Igennem livet kommer de fleste af os til at opleve smerter af varierende karakter.
Smertefølelsen er individuel og jo mere intensivt vi oplever vores smerter, desto større hæmsko bliver de for os.
Det gør sig også gældende, når vi skal sove.
Negative tanker om vores smerter medfører søvnløshed, mens positive tanker om vores smerter får os til at falde i søvn.
Vi kan nemlig godt sove med smerter, når vi tænker positivt om smerterne.
Vi kan tænke, at vi elsker at tænke negativt om vores smerter og på den måde vende vores tanker til positive.

Fra Negativ til Positiv Søvn

Når vi tænker positivt, kan vi falde i søvn.

Vi behøver altså ikke tænke på et nyt emne for at kunne sove.
Det er med andre ord ikke nødvendigt at ændre emne eller tvinge os selv til at tænke på noget andet.
Vi skal bare tænke positivt om emnet istedet for negativt.
Når vi tænker positivt, danner vi positiv energi i bevidstheden.
Positiv energi i bevidstheden gør det muligt for os at sove.

Find det positive i det negative.

Vi skal skifte alle negative tanker ud med positive, når vi skal sove.
Hvis vi gør det, kan vi falde i søvn, når vi er trætte.
Vi skal ikke ændre holdning til det, vi tænker positivt om.
Det eneste vi skal gøre er at tænke positivt.
Hvis vi ikke kan sove, kan vi starte med at vende tanken om, at vi ikke kan sove positivt.
Jeg kan ikke sove
bliver til jeg elsker at tænke negativt om at sove.

Fra Negativ til Positiv Søvn

Positive tanker opstår ikke af sig selv, når vi tænker negativt.

Vores negative tanker går ikke væk af sig selv, når vi først har tænkt dem.
Det er derfor at vi aktivt skal udskifte den.
Jeg hader ikke at kunne sove bliver til jeg elsker at sove.
Det er svært for mig at falde i søvn bliver til jeg elsker, når jeg falder i søvn.
Sådan kan vi aktivt udskifte alle negative tanker med positive tanker.
På den måde opstår søvnen af sig selv.
God fornøjelse og tak for dig. ❤️

Negativ eller Positiv søvn

Fra Negativ til Positiv Søvn

Læs min blog.
Lotte, min passion, mine værdier og min vision.
Ved rådgivning hos Lotte, skal du kun betale, hvis du er tilfreds.

Fra Negativ til Positiv Søvn

Jeg ændrer irritation til taknemmelighed.
Tager du ejerskab på dine dårlige vaner?
Vil du være helårsbader med positive tanker?
Tænk positivt om det du er bange for og lær at leve med det.

Fra Negativ til Positiv Søvn

Min YouTube Kanal.

Fra Negativ til Positiv Søvn