Tag Ejerskab på Tankerne

Tag Ejerskab på Tankerne.
Har du mange tanker?
Kender du til tankemylder?
Tænker du positivt?
Har du mange negative tanker?
Synes du, det er svært at styre tankerne?
Er tanker tilfældige?

Hvis vi tager ejerskab på tankerne, tager vi styringen selv.

På den måde kommer vi altså til selv at styre, om vores tanker skal være positive eller negative.
Vi tager ejerskab ved at være taknemmelig for vores tanker.
Således er vi glade for, at vi kan tænke og at vi har tanker, vi sætter pris på tankerne.
Med andre ord tænker vi positivt om vores tanker.
Vi kan også elske vores tanker.
Jo større positivitet, jo bedre.

Når vi tænker positivt om tankerne, bliver de automatisk mere positive.

Det gør de fordi positivitet tiltrækker mere positivitet.
Tiltrækningen sker helt af sig selv, uden vi behøver gøre noget.
Vi skal bare være taknemmelige for og elske vores tanker.
Det er så enkelt.

Vi skal tænke negativt for at tænke positivt.

Hvis ikke vi havde de negative tanker, ville vi aldrig få brug for de positive tanker.
Derfor er det også helt naturligt, at vi tænker negativt.
Der er altså ingen grund til at bebrejde hverken vores tanker, os selv eller andre for at være negative.
Det negative er et must, når vi skal være positive.
Desuden har det negative førsteprioritet til vores bevidsthed, netop for at vi skal lære positivitet.
Den mulighed kan vi ligeså godt udnytte.

Skift de negative tanker ud med positive.

Hver gang vi tænker en negativ tanke, skal vi skifte den ud med en positiv.
På den måde lærer vi os selv at tænke positivt hele tiden.
Vi kommer også til at tiltrække positive tanker på den måde.
Der bliver slet ikke plads til de negative tanker.
Vi kan holde dem helt ude af vores bevidsthed.
På den måde holder vi vores energi positiv.

Positive tanker medfører positiv energi.

Når vores energi er positiv er vi automatisk gladere for os selv og glade i det hele taget.
Vi føler os gode nok og vi lykkes med vores handlinger.
Positivitet fører altså alt det gode med sig.
Jo større positivitet, jo mere positivt liv.
Sådan er det.
God fornøjelse med at tager ejerskab på tankerne.

Tag Ejerskab på Tankerne

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.

Min blog.
Ønsker du min rådgivning?

Læs om negativ energi og, hvordan vi kommer af med den.
Der er mange fordele ved positive tanker.

Tag Ejerskab på Tankerne

English version below video and photo.

Tag Ejerskab på Tankerne

Own your thoughts.
Do you have many thoughts?
Did you experience too many thoughts?
Are you a positive thinker?
Do you have many negative thoughts?
Are you having a hard time controlling your thoughts?
Your thoughts, are they random?

If we take ownership of the thoughts, we take control ourselves.

In this way, we will be able to control for ourselves whether our thoughts should be positive or negative.
We take ownership by being grateful for our thoughts.
Thus, we are happy that we can think and that we have thoughts, we appreciate the thoughts.
In other words, we think positively about our thoughts.
We can also love our thoughts.
The greater the positivity, the better.

When we think positively about the thoughts, they automatically become more positive.

Det gør de fordi positivitet tiltrækker mere positivitet.
Tiltrækningen sker helt af sig selv, uden vi behøver gøre noget.
Vi skal bare være taknemmelige for og elske vores tanker.
Det er så enkelt.

We must to think negatively in order to think positively.

If we did not have the negative thoughts, we would never need the positive thoughts.
Therefore, it is only natural that we think negatively.
So there is no reason to blame neither our thoughts, ourselves or others to be negative.
The negative is a must when we need to be positive.
Moreover, the negative has first priority for our consciousness, precisely for us to learn positivity.
We can just as well take advantage of that opportunity.

Replace the negative thoughts with positive ones.

Every time we think a negative thought, we need to replace it with a positive one.
That way, we teach ourselves to think positively all the time.
We are also going to attract positive thoughts that way.
There will be no room at all for the negative thoughts.
We can keep them completely out of our consciousness.
That way, we keep our energy positive.

Positive thoughts brings us positive energy.

When our energy is positive, we are automatically happier with ourselves and happy in general.
We feel good enough and we succeed in our actions.
Positivity leads to all the good.
The greater the positivity, the more positive life.
That’s the way it is.
Enjoy your thoughts.

Tag Ejerskab på Tankerne

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.

My blog.
Searching my counselling?

Read about negative energy and how we get rid of it.
A lot of advantages exists when thinking positively.

Tag Ejerskab på Tankerne