Opnå Andres Opmærksomhed

Opnå Andres Opmærksomhed
Har du prøvet det der med at sidde og tale med et andet menneske og de falder væk?
Har du prøvet at sige noget i en forsamling og ingen lytter på dig?
Vi har alle sammen prøvet det.
Vi kan alle opleve det, fra tid til anden, så ingen grund til at slå dig selv oven i hovedet.

Opnå Andres Opmærksomhed

Du kan sagtens lære at opnå andres opmærksom.

Vil du gerne være bedre til at fastholde andres opmærksomhed?
Jeg vil personligt altid gerne være bedre til det.

Tal om dig og vær dig selv

Tal om dig selv.
Vis, hvem du er – stå frem.
Du vil blive overrasket over, hvor ærlig, du kan være, uden det vækker negativ opsigt, så længe det handler om dig.

Glem 3. person.

Når du taler om 3. person, taber du andres opmærksomhed.
Prøv at lægge mærke til det selv – du vil opdage, hvor tydeligt det er.
Du kan nemt se det, hvis du er i selskab med flere & der er en, der taler om 3. person.
Vær også varsom med at tale om ting som fx. biler, bygninger, museer, kongerækken, mad, tøj, musik osv.
Det er godt med interesser,  men det er dine – ikke nødvendigvis din samtalepartners.

Hav hjertet med.

Hvis du endelig skal tale om ting eller interesser, så tal om din passion.
Tag udgangspunkt i dig selv, så vil du fastholde din samtalepartner eller partnere.
Ovenstående vil hjælpe dig til at blive i sig selv.
Tag ejerskab på emnet.
God fornøjelse med at få opmærksomhed for den du er.

❤️

Abonner på min YouTube Kanal.
Læs om hvorfor det er godt med positive tanker.
Naturen er en gave og naturen giver ro helt af sig selv.

Opnå Andres Opmærksomhed

English version of this blogpost below the photo.

Opnå Andres Opmærksomhed

Did you ever experience that the person you are talking to suddenly does not pay attention to what you say?
Did you ever speak up, in a crowd, and no one was listening?
We have all experienced it.
It’s an experience we can all have from time to time so no reason to beat yourself up about it.

You can easily learn to gain attention from others.

Would you like to get better at maintaining attention from others?
Personally I always want to get better at it.

Be your self and talk about you.

Talk about you.
Show who you are – step forward.
You will be surprised about how much honesty you can get away with as long as it is about you.

Don’t mention 3rd person.

When you speak about 3rd person no one will pay attention to what you have to say.
Try noticing it – you will realise how obvious it is.
You will easily see it if you are accompanied by several people and someone starts to talk about 3rd person.
Also be careful when you want to talk about things like for instance cars, buildings, museums, the row of kings, food, clothes and so on.
Having interests is good but they are yours, not necessarily in scope for the person you are talking to.

Talk from the heart.

If you must talk about things or interests, talk about your passion.
Let your starting point be your self, then you will get the attention.
The above will help you stay home within you.
Own the subject.
Have a wonderful time getting attention for who you are.

❤️

Subscribe to my YouTube Channel.
Read about why it is good to think positive.
Nature is a gift and nature provides mindfulness.

Opnå Andres Opmærksomhed