Vigtige Beslutninger

Vigtige Beslutninger, det kan være svært at tage vigtige beslutninger.
Grunden til at det, kan være så svært er ofte, at vi tror, vi skal lytte på vores tanker, når vi gør det.
Vi tror, at det er godt at tænke alt grundigt igennem.
Selv om vi gør det, er det alligevel svært.
Måske konsulterer vi endda andre for råd.

Vigtige Beslutninger

Når vi tager beslutninger på den måde er vi ikke sikre på, at det er den rigtige beslutning.

Det føles ikke altid særligt rart.
Når vi tager beslutninger baseret på klarsynet, bliver det rigtige beslutninger.
Du kan prøve denne øvelse, der vil få dig til at anvende dit klarsyn.
Start med at lukke øjnene.

Når dine øjne er lukkede, så forestil dig, at du er inde i din hjerne.

kig rundt, se hjernen arbejde.
Du kan se alle tankerne.
Der er mange, de hvirvler rundt.
Bare lad dem være.

Forestil dig, at midt i hjernen er der en elevator med en stor grøn dør.
Åben døren og gå ind i elevatoren.
Inde i elevatoren er der en stor grøn knap – den er formet som et hjerte.
Tryk på den.

Når døren igen går op, træder du ind i dit hjerte.
Det føles skønt at være der – et stort, grønt behageligt rum.
Kig selv rundt og forestil dig, hvordan der ser ud.
Gør dig det behageligt.
Tænk nu på den beslutning, du skal tage.

Brug noget tid på bare at være i dit hjerte, mens du tænker på beslutningen.
Beslutningen vil komme til dig.
Når den endelig beslutning kommer, så mærk efter.
Det vil føles rigtigt.

Du kan nu tage din beslutning og være sikker.

Det er så dejligt at føle sig sikker i sine beslutninger.
Når vi anvender vores klarsyn, bliver vi sikre, i vores valg.
Der er i det hele taget mange fordele.
Tak for dig.

❤️

Vigtige Beslutninger

Det er mange fordele ved positiv tænkning.
Positivitet er vejen til visdommen.
Et sundt og godt selvværd er essentielt for os.
Brug ordet men til at blive mere positiv.

Min Youtube Kanal.

Læs om mig, min passion, mine værdier og min vision.
Min blog.

❤️

Vigtige Beslutninger

English version below the photo.

Vigtige Beslutninger

Important Decisions

Sometimes it can be very hard to make important decisions.
The reason that it is hard is because we think we need to listen to our thoughts.
We try to think it through thoroughly.
But It is still hard, maybe we event consult others.

When we make the decision this way we are not even sure it is the best one, when we make it.

It does not feel right.
When we make decisions based on our clear-sight, it’s the right decisions.
You can try this exercise that will make you use your clear-sight.
Start by closing your eyes.

When your eyes are closed imagine yourself inside your brain.

Have a look around – watch your brain work.
You are able to see all the thoughts.
The amount of thoughts is high and i seems confusing.
Leave them behind.

Imagine an elevator with a big green door in the midddle of you brain.
Open the door and enter the elevator.
Inside the elevator you find a large green button – it is shaped like a heart.
Now press it.

When the door opens again you are entering your heart.
I feels so good to be there – it is a large, green, comfortable room.
Take a look around, images how it looks.
Make yourself comfortable.
Now think about your big decision.

Spend some time being in your heart thinking about your decision.
The decision will come to you.
When the final decision is obvious feel it.
It will feel right.

Now you can decide and feel absolutely sure about it.

It is so great to feel sure.
When we use our clairvoyance, we become confident in our choices.
There are many advantages.
Thank you for being you.

❤️

Vigtige Beslutninger

You get many advantages from positive thinking.
Positivity is the path to wisdom.
A healthy and high self-esteem is essential for us.
Use the word but to become more positive.

My YouTube Channel.

Read about me, my passion, my values and my vision.
My blog.

❤️