Valentinsdag

Klik på bogen ovenover 👆👆 og Køb min bog ‘Find det Positive i det Negative’ hos Saxo.

Fejrer du Valentinsdag, Valentines Day?
Elsker du eller hader du denne dag?
Du behøver ikke tage stilling.
Vi tror ofte, vi skal forholde os til alting, men det afholder os fra at tage det til os, vi kan bruge.

Jeg vælger at fejre Valentinsdag, Valentines Day på min egen måde.

Valentinsdag, Valentines Day.
En kommerciel dag, hvor kærligheden og romantikken fejres.
Mange køber gaver til andre på denne dag.
Personligt har jeg ikke tidligere fejret denne dag.
Det betyder dog ikke, at jeg har noget imod den.
Tværtimod synes jeg, at det er positivt, at fejre kærligeheden.
Det kommercielle kan jeg jo selv vælge til eller fra.

Jeg arbejder med at lade mig indtage af kærligheden.

På denne dag, gør jeg mig ekstra omhyggelig med at bruge al, mulig tid til at rose mig selv.
Hver gang jeg har et ledigt øjeblik, roser jeg mig selv.
Jeg elsker Lotte, Jeg er et dejligt menneske, jeg har mange kvaliteter, jeg er klog, jeg elsker min krop osv.
På denne måde får jeg arbejdet med mit selvværd hele dagen.

Valentinsdag, Valentines Day

Kærligheden er altid værd at fejre, synes jeg.
Alt positivt er godt.
Det er sundt for os mennesker.
Der er så meget negativt fokus i vores samfund.
Derfor mener jeg det er rigtig godt med en dag med positivt fokus.
kommerciel eller ej.

Jeg bruger også dagen på at give kærlige handlinger til andre.

Jeg køber ikke gaver.
Istedet fokuserer jeg på, om jeg kan give noget andet.
Eksempler på kærlige handlinger kan være tid, smil, omsorg, kram.
Sig noget pænt / ros din kæreste, kollega, dig selv og/eller familie.
Fyld selv på listen over, hvad du kan gøre for at hylde kærligheden med kærlige handlinger.

Du kan aldrig rose dig selv for meget eller udøve for mange kærlige handlinger overfor andre.

Du kan ikke undvære selvkærligheden.
Uden den vil du ikke være i stand til at være kærlig overfor andre.
Til gengæld kan du blive ved i det uendelige og du bliver bedre til at være kærlig overfor dig selv og andre.
Det der sker, når du udøver kærlige handlinger overfor andre, er typisk, at de returnerer dem.
Husk at tage retur-kærligheden til dig ved at gentage den inde i dig selv.
Rigtig god fornøjelse med at lade dig indtage af kærligheden en hel dag.
Nyd din Valentinsdag, Valentines Day.

❤️

Clairvoyant Rådgivning.
Jeg har 100 % tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Læs min blog.

Læs om og køb min bog.

For detaljeret Beskrivelse af dagen / detailed description of this day klik her.
Abonner på min YouTube Kanal.

Læs om selvkærligheden.
Vi kan udelukkende selv øge vores selvværd.
Læs om knaphed og overflod.

English version below the photos.

Valentinsdag
Valentinsdag
Valentines Day

Valentinsdag, Valentines Day.

Do you celebrate Valentines Day?
Are you loving or hating this day?
You don’t have to have an opinion about this.
We often think we have to have an opinion about everything, but that keeps us from taking what we can use.

I choose to celebrate Valentines Day in my own way.

A commercial day, where love and romance are celebrated.
Many buy gifts for others on this day.
Personally I did not use to celebrate this day.
It does not mean that I have something against it.
In my opinion, it is positive to celebrate love.
You can decide for yourself if you want to involve the commercial part.

I work to let myself be filled up by love.

On this day, I take extra care to spend all possible time praising myself.
Every time I have a free moment, I praise myself.
I love Lotte, I am a nice person, I have many qualities, I am wise, I love my body, etc.
This way I get to work on my self-esteem all day.

Valentinsdag, Valentines Day.

Love is always worth celebrating, I think.
Everything positive is good.
It is healthy for us humans.
There is so much negative focus in our society.
Therefore, I think it is really good with a day of positive focus.
commercial or not.

I also spend the day giving loving actions to others.

I do not buy gifts.
Instead, I focus on whether I can give something else.
Examples of loving actions can be time, smile, care, hug.
Say something nice / praise your girlfriend, colleague, your self and/or family.
Add yourself to the list of what you can do to contribute to love with loving actions.

You can never praise yourself too much or practice too many loving actions towards others.

You cannot do without self-love.
Without it, you will not be able to love others.
On the other hand, you can continue forever and you become better at loving yourself and others.
Typically, what happens when you do loving acts toward others is that they return them.
Remember to own the return-love by repeating it within yourself.
Have a great time letting yourself be consumed by love for a whole day.
Enjoy your Valentinsdag, Valentines Day.

❤️

Clairvoyant Counselling.
I offer 100 % satisfaction guarantee on my counselling.
Read my blog.

For detailed description of the day LINK.
Subscribe to my YouTube Channel.

Read about the selflove.
It’s entirely our own responsibility to raise our self-esteem.
Read about shortage and abundance.